0

هیچ محصولی وجود ندارد

0 ریال جمع مبلغ

داروی اسب کورسی

داروی اسب کورسی با توجه به اهمیت تغذیه و سلامت این اسب ها از جایگاه ویژه ای در رژیم این حیوانات برخوردار است. از آنجایی که نگهداری از اسب های کورسی کار بسیار دشواری است، به همین دلیل توجه به وضعیت جسمانی آن ها و گنجاندن انواع متنوع داروهای اسب کورسی و ویتامین ها در برنامه غذایی و نگهداری آن ها در اولویت می باشد.

سرم تزریقی dmg یا داروی اسب کورسی

در حال حاضر محصول مرتبط ثبت نگردیده است!